Styringssystemer

Selv den beste maskinfører kan ikke alltid se alt.

Men CLAAS støttesystemer hjelper til med å holde oversikt over styring, skjærebord, siktelinjer og komplekse operasjoner.

Når du trenger dem. Direkte på jordet.

Styringssystemer

Selv den beste maskinfører kan ikke alltid se alt.

Men CLAAS støttesystemer hjelper til med å holde oversikt over styring, skjærebord, siktelinjer og komplekse operasjoner.

Når du trenger dem. Direkte på jordet.

Styresystemer.

GPS PILOT med S10-terminal.

GPS PILOT styrer maskinen godt støttet av et satellittsignal med parallelle kjørelinjer. Systemet hjelper til å sikre full arbeidsbredde og redusert overlapping. Dermed oppnås en høyere kvalitet på arbeidet og det går raskere uansett om det er lyst eller mørkt og uansett vær. GPS PILOT styres via S10 eller S7 terminalene.

GPS PILOT FLEX.

GPS PILOT FLEX automatisk styring kan flyttes mellom forskjellige maskiner. Den kan benyttes både på en skurtresker og en selvgående fôrhøster eller en traktor. Også eldre CLAAS maskiner og andre fabrikat kan utstyres med GPS PILOT FLEX.

TURN IN.

TURN IN gjør det lettere å finne kjøresporet fra vendeteigen. Systemet finner raskt riktig spor og styrer mer nøyaktig langs det nye sporet gjennom åkeren enn man kunne gjort manuelt. TURN IN kan svinge inntil 120o mellom kjørespor og kjøreretning.

AUTO TURN.

AUTO TURN betyr at maskinen snur automatisk på vendeteigen. Dermed er den raskt og nøyaktig tilbake på riktig spor uten å verken overlappe eller kjøre utenom. Det virtuelle kjøresporet i S10 blir enda enklere å bruke med AUTO TURN.