CEMOS

Optimal maskinutnyttelse

Maskinkontroll og effektoptimalisering fra førerhuset

CEMOS

Optimal maskinutnyttelse

Maskinkontroll og effektoptimalisering fra førerhuset

CEMOS.

Maskinstyring og effektoptimalisering kontrolleres fra førerhuset. En bondes årelange erfaring kan ikke erstattes. Han kjenner sin gård og vet hvordan maskiner skal behandles og innstilles. Men sammen med våre elektroniske systemer kan hans kunnskap og erfaring utnyttes til fulle og maskinene yte optimalt.

Begrepet CEMOS (CLAAS elektronisches Maschinenoptimierungssystem) omfatter alle CLAAS-systemer som tjener til å optimalisere maskinene.

CEMOS kommer i to forskjellige utgaver:

1. Dialogbaserte systemer

CEMOS DIALOG eller CEMOS Advisor. Disse leder føreren gjennom trinnvis innstilling av maskinen. Føreren må godta eller endre forslagene.

2. Automatiske systemer

CEMOS AUTOMATIC, er et samlebegrep for forskjellige systemer som optimerer maskininnstillingene automatisk. De endrer innstillingene slik at maskinen utnyttes maksimalt til en hver tid.

CEMOS DIALOG.

Maskinoptimaliseringssystemet CEMOS finner f. eks. riktige innstillinger for skurtreskeren hver gang. Det balanserer effekt, kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Oppgitte verdier fra CLAAS i avlingslisten er en god gjennomsnittsverdi for nesten alle innhøstingsforhold, men det er som regel rom for forbedring. CEMOS hjelper deg å utnytte denne muligheten hele tiden.

CEMOS ADVISOR.

CEMOS ADVISOR er en app fra CLAAS som er å betrakte som en assistent for riktig skurtreskerinnstilling. CEMOS ADVISOR leder føreren gjennom en optimaliseringsprosess ved hjelp av spørsmål. Etter hver endring kan føreren teste resultatet og evt. gjøre flere endringer.

AUTO FILL.

Ved å evaluere kamerabilder av hvordan en tilhenger fylles er AUTO FILL i stand til å bestemme både de ytre kanter samt fyllingsnivået på ethvert sted. I tillegg kan den bestemme avlingens treffpunkt på vognen. Kastetuten styres etter både en langsgående og tverrgående akse.

 
Downloads
Brosjyre EASY